Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.01.2018 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року збільшилась на 0,3 млн. грн. та становить         2,2 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 0,07 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 170,5 млн. грн. та становить 586,6 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 579,1 млн. грн., що на 163,0 млн. грн. більше ніж на початок року.

Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відсутня. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 січня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 11,5 млн. грн. та становить 17,3 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –4,3 млн. грн. та по видатках – 12,8  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду збільшилась на 6,1 млн. грн. та  становить 16,6 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 0,5 млн. грн.

 

Додаток