Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.03.2018 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року зменшилась на 0,1 млн. грн. та становить 2,1 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 0,06 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  зменшилась на 71,6 млн. грн. та становить 515,0 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 508,9 млн. грн., що на 69,0 млн. грн. менше ніж на початок року.

Станом на 01.03.2018 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями відсутня. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 березня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 18,4 млн. грн. та становить 35,8 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –4,3 млн. грн. та по видатках – 31,3  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду зменшилась на 7,8 млн. грн. та  становить 8,7 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 1,1 млн. грн.

 

Додаток