Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.06.2017 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року збільшилась на 4,8 млн. грн. та становить         6,7 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 4,9 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 267,7 млн. грн. та становить 683,8 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 677,4 млн. грн. або 99,1 відсотка, що на 266,1 млн. грн. більше ніж на початок року.

Станом на 01.06.2017 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відсутня. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 червня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 216,1 млн. грн. та становить 222,0 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –1,7 млн. грн. та по видатках – 173,8  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду зменшилась на 1,3 млн. грн. та  становить 9,2 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 0,9 млн. грн.

 

Додаток