Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.07.2017 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року збільшилась на 6,8 млн. грн. та становить 8,6 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 6,8 млн. грн. Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року збільшилась на 227,8 млн. грн. та становить 643,9 млн. грн. У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 634,5 млн. грн. або 98,5 відсотка, що на 223,2 млн. грн. більше ніж на початок року. Станом на 01.07.2017 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ становить 0,7 млн.грн. Прострочена заборгованість відсутня. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 липня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 137,2 млн. грн. та становить 143,1 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –5,8 млн. грн. та по видатках – 137,2 млн. грн., а саме по капітальних видатках. Кредиторська заборгованість спеціального фонду зменшилась на 3,6 млн. грн. та становить 6,9 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 0,6 млн. грн.

 

Додатки