Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.08.2017 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року збільшилась на 3,6 млн. грн. та становить         5,5 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 2,9 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 238,8 млн. грн. та становить 654,9 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 644,9 млн. грн. або 98,5 відсотка, що на 233,6 млн. грн. більше ніж на початок року.

Станом на 01.08.2017 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ становить 0,9 млн.грн. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 серпня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 218,4 млн. грн. та становить 224,3 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –5,4 млн. грн. та по видатках – 117,5  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду зменшилась на 0,1 млн. грн. та  становить 10,4 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 1,5 млн. грн.

 

Додатки