Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.09.2017 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року зменшилась на 0,03 млн. грн. та становить         1,8 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 0,7 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 196,3 млн. грн. та становить 612,4 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 602,9 млн. грн., що на 191,6 млн. грн. більше ніж на початок року.

Станом на 01.09.2017 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відсутня. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 вересня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 186,0 млн. грн. та становить 191,9 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –5,5 млн. грн. та по видатках – 46,1  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду збільшилась на 1,9 млн. грн. та  становить 12,3 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 1,4 млн. грн.

 

Додатки