Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.10.2017 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року збільшилась на 1,4 млн. грн. та становить         3,3 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 1,3 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 106,6 млн. грн. та становить 522,7 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 511,9 млн. грн., що на 97,9 млн. грн. більше ніж на початок року.

Станом на 01.10.2017 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відсутня. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 жовтня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 212,3 млн. грн. та становить 218,1 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –5,6 млн. грн. та по видатках – 97,2  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду зменшилась на 1,5 млн. грн. та  становить 9,0 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 0,6 млн. грн.

 

Додатки