Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.12.2017 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року збільшилась на 1,4 млн. грн. та становить         3,3 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 0,1 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 250,9 млн. грн. та становить 667,0 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 663,2 млн. грн., що на 247,1 млн. грн. більше ніж на початок року.

Станом на 01.12.2017 р. кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ відсутня. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 грудня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 110,5 млн. грн. та становить 116,3 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ –5,1 млн. грн. та по видатках – 110,9  млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду збільшилась на 4,1 млн. грн. та  становить 14,5 млн. грн. З загальної суми по капітальних видатках – 3,2 млн. грн.

Додаток