Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ Одеської області за станом на 01.03.2013 року

Дебіторська заборгованість бюджетних установ Одеської області по загальному фонду з початку року зменшилась на 0,1 млн. грн. та становить         0,6 млн. грн., з якої заборгованість по пільгах, субсидіях та допомозі установ соціального захисту та соціального забезпечення населення міст і районів області заборгованість становить 0,5 млн. грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ області по загальному фонду з початку року  збільшилась на 29,5 млн. грн. та становить 140,8 млн. грн. 

У загальному обсязі кредиторської заборгованості найбільшу питому вагу становлять субсидії і поточні трансферти населенню, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів – 54,0 млн. грн. або 38,3 відсотка, що на 8,0 млн. грн. більше ніж на початок року.

Поточна заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями за лютий складає 0,1 млн. грн.. Прострочена заборгованість по заробітній платі бюджетних установ області відсутня.

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на 1 березня поточного року збільшилась у порівнянні з початком року на 0,2 млн. грн. та становить 6,1 млн. грн., з якої по власних надходженнях бюджетних установ – 4,3 млн. грн. та по видатках – 1,8 млн. грн., а саме по капітальних видатках.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду зменшилась на 55,6 млн. грн. та  становить 266,3 млн. грн.. З загальної суми по капітальних видатках – 246,0 млн. грн., або 93,3 відсотка, у т.ч. по м. Одеса – 128,4 млн. грн..

 

Додатки