Все про бюджет

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

Нормативно-правови акти

  Бюджетний кодекс України

  Наказ МФУ від 28.01.2002 №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"

  Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

  Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію"

  Наказ МФУ від 14.02.2011 №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

  Постанова КМУ від 29.03.2002 №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету"

  Постанова КМУ від 04.02.1999 №140 "Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

  Постанова КМУ від 29.03.2001 №308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків"

  Наказ МФУ від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

  Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

  Наказ МФУ від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"