22.09.2021

21 вересня в Одеській обласній державній адміністрації було проведено селекторну нараду на чолі з головою Одеської ОДА Сергієм Гриневецьким. До участі в онлайн-форматі приєднались голови територіальних громад, райдержадміністрацій та міст Одеської області.

 «Проєкт Державного бюджету України на 2022 рік, – як наголосила у виступі директор Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації Марина Зінченко, – вперше в історії незалежної України ґрунтується на Бюджетній декларації 2022–2024 рр.», а це означає, що цього року бюджетний процес суттєво відрізнятиметься від бюджетних процесів минулих років, оскільки він фактично є інвестиціями в Україну та її майбутнє.

 Зрозуміло, що людський потенціал – то найцінніший ресурс, тому за своєю пріоритетністю, як було підкреслено у виступі, насамперед передбачено залучення ресурсів, щоб забезпечити якісний рівень медицини та освіти, посилити обороноздатність, гарантувати безпеку держави, не забуваючи про розвиток інфраструктури та цифровізацію. Отже, бюджет 2022 року реалістичний і збалансований, через те що він базується на прогнозі, який передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки.

Оперуючи цифрами, Марина Зінченко вказала на те, що обсяг державного бюджету на 2022 рік (далі – Бюджет 2022) загалом становитиме                                       1 267,4 млрд. грн., а це більше на 148,7 млрд. грн. від поточного року, тобто на 113,2%  (1 118,7 млрд. грн.); і то половина всіх видатків Бюджету 2022 припадає на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист.

Зокрема, у доповіді наведено цифри стосовно підвищення мінімальної заробітної плати, точніше з 1 січня 2022 року ця сума дорівнюватиме                6 500 грн; з 1 жовтня 2022 року – 6  700 грн.

 Марина Зінченко звернула особливу увагу на державний фонд регіонального розвитку, кошти на який збільшено на 6,7 млрд. грн. (на 249 %) порівняно з поточним роком, проте водночас доповідач зазначила, що проєкт закону не враховує субвенції на здійснення заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток окремих територій, розвиток об’єктів соціально-культурної сфери тощо, тому обсяг коштів Державного фонду регіонального розвитку може залишитися на рівні 2021 року (4,5 млрд. грн.).

Це спричинено тим, пояснила директор, що «субвенція на соціально-економічний розвиток де-юре розподіляється за пропозиціями обласних державних адміністрацій та народних депутатів України, а де-факто виключно за пропозиціями народних депутатів». Попри те що облдержадміністрація веде діалог з депутатами, «кошти субвенції розпорошуються на численні об’єкти з мінімальним соціально-економічним ефектом і не залучатимуться на програму «Велике будівництво».

У виступі Марина Зінченко висловила думку про заплановані великі зміни в царині фінансування освіти, що стосується розподілу освітньої субвенції за єдиним для всіх територіальних громад механізмом визначення розрахункової наповнюваності класів залежно від кількості учнів та відсотка населення, що проживає у сільській місцевості.

До того ж передбачено створити навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-технічної) освіти (250,0 млн. грн.), програму "Спроможна школа для кращих результатів" на 2022 рік з питань ремонту та реконструкції шкіл (1,3 млрд. грн.), забезпечуючи якісну, сучасну загальну середню освіту в "Новій українській школі" (1,4 млрд. грн.).

Загалом, вперше у проєкті Бюджет 2022 передбачено субвенцію на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) (1 500,0 млрд. грн.), на гарантування пожежної безпеки у закладах освіти (1500,0 млрд. грн.). Залишки коштів за освітньою субвенцією треба спрямувати, як закцентовано у виступі, на оплату праці педагогічних працівників та оновлення матеріально-технічної бази освітніх установ.

Крім того, як наголосила директор Департаменту фінансів Одеської ОДА, заплановано кошти на розвиток спортивної інфраструктури сучасного рівня, на проєктно-будівельні роботи, виплати грошової компенсації особам, що захищали суверенітет і територіальну цілісність України, на реформування регіональних систем охорони здоров’я, розвиток мереж доступу до Інтернету в сільській місцевості, а також на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування (місцевого значення), забезпечення громадян субсидіями на суму 34 млрд. на період сезону опалення тощо.

Марина Зінченко не обминула питання про низку змін у законопроєкті, які також вплинуть на життя громади – від окремого її члена до її керівництва,          як-то:

- буде запроваджено електронну бюджетну звітність на рівні розпорядника коштів, бюджетної установи та казначейства;

- запропоновано створити Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки;

- буде започатковано легалізацію всіх видів ігрового бізнесу;

- посилено контролівну та відповідальну функцію місцевих фінансових органів тощо.

Ще одним нововведенням, як було констатовано, є скасування  поняття  «бюджету розвитку в спеціальному фонді місцевих бюджетів» та залучення джерел доходів бюджету розвитку до загального фонду місцевих бюджетів.

Доповідач оприлюднила цифри щодо обсягу базової, реверсної, додаткової дотацій та освітньої субвенції, а також показала різницю в дотаціях по територіальних громадах.

Наприкінці виступу Марина Зінченко звернулась до всіх присутніх: «Шановні колеги , це тільки подані до першого читання  законопроєкти, тому прошу відпрацювати  проєкти закону  Про Державний бюджет на 2022 рік» і зміни до Бюджетного кодексу України та надати свої пропозиції та зауваження до зазначених законопроектів».  Це дуже важливо для всіх нас, оскільки цей проєкт повертає Україну до стратегії зниження дефіциту бюджету і боргового навантаження. Зауважимо, що кінцевий термін подання пропозицій до Бюджетного комітету - 1 жовтня. Наразі обласна державна адміністрація  тісно співпрацює з народними депутатами, аби відстояти інтереси Одещини. Тож найближчим часом Департамент фінансів планує провести ще одну зустріч під головуванням Сергія Гриневецького.