10.12.2014

Конкурс на заміщення вакантних посад

4 грудня 2014 року Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантних посад:

- головного економіста відділу фінансів галузей виробничої сфери, капітального будівництва та природоохоронних заходів;

- головного економіста відділу доходів державного та місцевих бюджетів;

- головного спеціаліста внутрішнього аудиту;

- головного спеціаліста відділу інформаційного забезпечення та комп’ютеризації;

- головного економіста відділу фінансів соціально – культурної сфери і соціального захисту населення (на період відсутності основного працівника);

- головного економіста відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин (на період відсутності основного працівника)

 

 

Кваліфікаційні вимоги:

 

-         громадянство України;

-         повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         досконале володіння державною мовою, персональним комп’ютером на рівні користувача;

-         стаж роботи за фахом на посаді провідного економіста (спеціаліста) не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, подають на розгляд конкурсної комісії такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

-         заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-         дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

-         копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду;

-         копію документів про освіту;

-         декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».