19.02.2013

Практика студентів Одеського Національного економічного університету

З 18 лютого по 8  травня 2013 роки в Одеському головному фінансовому  управлінні облдержадміністрації проходять переддипломну  практику  студенти  денної  форми навчання спеціальності „Фінанси і кредит” за освітньо-кваліфікаційним  рівнем „Магістр”  Одеського Національного  економічного університету  Одінокова А.В. та Вдовенко Д.В для набуття практичного досвіду роботи та апробації одержаних  теоретичних знань.