19.11.2015

Розширена нарада з питань підготовки проекту обласного бюджету на 2016 рік

18 листопада  2015 року Департаментом  фінансів Одеської обласної державної адміністрації ініційовано проведення розширеної наради  під головуванням  першого заступника голови обласної державної адміністрації В.М.Жмака з головними розпорядниками коштів  обласного бюджету  з питань підготовки  проекту обласного бюджету на 2016 рік, на якому розглядались наступні питання:   

-   принципи та підходи формування обласного бюджету на 2016 рік;

-   реалізація регіональних  програм в 2016 році;

-   розгляд пріоритетів інвестиційної складової обласного бюджету на 2016 рік.

 

Особливості формування проекту обласного бюджету

 Одеської області на 2016 рік

 

При розрахунку прогнозних показників видатків на 2016 рік враховано підвищення мінімальної заробітної плати, яке закладено у схваленому Кабінетом Міністрів України проекті Державного бюджету України на    2016 рік: з 1 січня – 1378 гривень,  з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень.

Так, у грудні 2016 року порівняно з груднем 2015 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 12,5 відсотків.

У цілому зростання заробітної плати з урахування тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки становитиме 117,1%.

На такому ж рівні зростання (12,5 відсотків) передбачаються видатки на медикаменти, продукти харчування та інші поточні видатки.

Розрахунок потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2016 році здійснений виходячи із доведеного Міністерством фінансів України  збільшення в середньому на коефіцієнт 1,0893 базових обсягів видатків, у т.ч. при визначенні видатків на:

-         оплату природного газу  на коефіцієнт 1,1;

-         оплату теплопостачання  на коефіцієнт 1,1016;

-         оплату електроенергії на коефіцієнт 1,05;

-         оплату водопостачання і водовідведення  та інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,104

Розподіл коштів на реалізацію регіональних програм визначатиметься після проведення їх інвентаризації, визначення пріоритетності щодо фінансування.  

З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості бюджету на 2016 рік актуальним є:

- вжиття заходів щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв;

- посилення ефективності та обґрунтованості видатків обласного бюджету;

- проведення оптимізації витрат, продовження реалізації заходів щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів;

- вдосконалення системи оцінки ефективності бюджетних програм на основі результативних показників їх виконання та врахування результатів такої оцінки при підготовці пропозицій до обласного бюджету.