31.03.2017

Участь у роботі Круглого столу за темою «Розвиток місцевих фінансів в умовах децентралізаційних змін»

30 березня  2017 року т.в.о.  директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації Грищенко О.Г.  взяла   участь  у роботі  Круглого столу за темою «Розвиток місцевих фінансів в умовах децентралізаційних змін», проведення якого ініційовано Одеським Національним економічним університетом,  та виступила з доповіддю щодо практичних  аспектів децентралізації місцевих бюджетів.

Під час доповіді визначені основні завдання, які  реалізовуються в рамках бюджетної децентралізації, це:  перегляд та визначення переліку власних та делегованих повноважень; розширення  фінансової бази органів місцевого самоврядування;  перехід до системи цільових трансфертів, спрямованих на компенсацію видатків органів місцевого самоврядування в результаті реалізації ними делегованих функцій; запровадження розрахунку на основі формули перерозподілу національних податків, закріплених за місцевими бюджетами; запровадження максимального рівня прозорості використання бюджетних коштів органами місцевого самоврядування.

Також Грищенко О.Г. наголосила, що децентралізація бюджетних фінансових ресурсів передбачає:

- зміну системи оподаткування, при якій змінюються питомі надходження на користь місцевих бюджетів;

- зміну трансфертної політики, яка не зможе будуватись на радянському принципі „від кожного по можливостям – кожному по необхідності”;

- надання органами місцевого самоврядування більших повноважень в напрямку  розробки  та реалізації різноманітних програм соціально – економічного розвитку.