11.05.2021

В Одеській області оголошено конкурсний відбір проєктів державного фонду регіонального розвитку на 2022 рік

На виконання вимог п. 3 статті 241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2022 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подаються на попередній конкурсний відбір, повинні бути розроблені відповідно до погоджених Міністерством розвитку громад та територій України технічних завдань, які відповідають технічним завданням, визначеним Планом заходів із реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, затвердженим рішенням Одеської обласної ради №1229-VII від 3 березня 2020 року №1229-VII (додаються).

У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Інвестиційні програми і проекти, реалізація яких передбачає будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід щодо здійснення робіт і заходів на об’єкті будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні забезпечувати максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

Основними умовами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) для проектів будівництва (крім проектів нового будівництва) - забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

3) календарний план реалізації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) загальною кошторисною вартістю від 50000 до 100000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням регіональної комісії строк реалізації може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) вартістю понад 100000 тис. гривень строк реалізації може бути продовжений до п’яти років за таких же умов;

4) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків;

5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

6) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

Заявники для участі у відборі подають регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним міністерством, які підписуються заявником та подаються у двох примірниках.

Також, інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що плануються до реалізації у 2022 році за рахунок коштів ДФРР, має бути розміщена в електронному вигляді на оновленій платформі Міністерство розвитку громад та територій України new.dfrr.minregion.gov.ua.

Пакет документів надавати Департаменту фінансів облдержадміністрації за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4, каб. 228.

Тел: 71-89-281, 71-89-319; 71-89-409

E-mail: odessabud@gmail.com

Сайт: http://new.dfrr.minregion.gov.ua/

Останній термін прийому документів за переліком, встановленим Мінрегіоном, які підписуються заявником та подаються у двох примірниках на паперових та електронних носіях – 18.00 год. 15 червня 2021 року.