Все про бюджет

Бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

Нормативно-правови акти

  Бюджетний кодекс України

  Наказ МФУ від 03.08.2018 №668 "Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет"

  Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

  Наказ МФУ від 28.01.2002 №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету"

  Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

  Наказ МФУ від 23.08.2012 №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

  Наказ МФУ від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію"

  Наказ МФУ від  20.09.2017  № 793 “Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”

  Постанова КМУ від 29.03.2002 №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету"

  Постанова КМУ від 04.02.1999 №140 "Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

  Постанова КМУ від 30 вересня 2015 р. № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”